/ Мэдээ мэдээлэл / ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Тус Цагдаагийн газраас 2017 оны 01 дүгээр сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээг иргэдэд мэдээлэх, шинээр батлагдсан хууль, тогтоомжууд, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний эрх, үүргийн сурталчилан таниулах, иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр “Ухуулга” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан 34 алба хаагч 78 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 2340 хүнд 2017 оны 01 дүгээр сарын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээ, шинээр батлагдсан “Гэр бүлийн хүчилхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжуудаар яриа таниулга, сургалт мэдээлэл хийж 5 төрлийн хууль, эрх зүйн гарын авлага, зөвлөмж 680 ширхэгийг тараан ажиллалаа.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна